ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

เวลา 09.30 น. วันที่ 30 ก.ค. 61 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่ พร้อมกำชับให้ท่าเรือทั้ง 24 ท่า จัดระเบียบการดำเนินงานยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานโดยเน้นการตรวจเรือ อุปกรณ์ภายในเรือและอุปกรณ์บนเรือต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

ส่วนผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือจะต้องมีจุดเช็คพ้อยมีช่องทางลงเรือที่เป็นระเบียบ มีการบันทึกใบหน้าผู้ที่ลงเรือทุกคน โดยมีข้อมูล ชื่อ สัญชาติ เลขที่พาสปอร์ต ที่พักแรม เป้าหมายการเดินทางว่าจะไปที่ไหน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบ Guide ไกด์มาสเตอร์ที่จะควบคุมดูแลลูกเรือต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบและยกระดับความเป็นมาตรฐานของการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเพื่อ สร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ชาวโลกได้รับรู้ว่าเมื่อเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ทุกคนจะได้รับการดูแลที่ดีมีความปลอดภัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ ให้ความสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมีการจัดระเบียบ โดยเร็ว เพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า จังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกอย่างมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยก่อนหน้านี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามประกาศฯดังกล่าว และจัดชุดออกตรวจท่าเทียบเรือ ทั้ง 24 ท่า แบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 กำหนดตรวจท่าเทียบเรือ เขต อำเภอถลางโดยมี พลเรือตรีบวร มัทวานุกูล รอง ผอ. กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าชุด ชุดที่ 2 ตรวจ ท่าเทียบเรือ ในเขตอำเภอเมือง มีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุด และชุดที่ 3 ตรวจท่าเทียบเรือคลองท่าจีน ตำบลรัษฎา เขตอำเภอเมือง มีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าชุด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.