กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม จ.ภูเก็ต อนุมัติงบบริหารจัดการปี 53

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2552  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ. ภูเก็ต ครั้งที่ 4/2552 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2552 (ตามนโยบายการกระจายกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมประจำปี 2553 โดยมีนางสาวพรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. ภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นางสาวพรรณี  กล่าวว่า จากการนำเสนอโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ในวันที่ 22 กันยายน 2552  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ โครงการสืบสานด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นภูเก็ต  โครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ก็มีการเริ่มดำเนินงานโครงการไปบางโครงการแล้ว และบางโครงการก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการดำเนินโครงการ

ในส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมประจำปี 2553 ทางจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมใน ปีงบประมาณ 2553 เชิงประเด็น เช่น การลด เลิก อบายมุข ความยากจน สตรี ครอบครัว สื่อมวลชน  การส่งเสริมการจัดการความรู้ ความเข้มแข็งขององค์กร เป็นต้น จำนวน 5 แสนบาท เชิงพื้นที่ เช่น การเสริมสร้างสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม การคุ้มครองทางสังคม จำนวน 7 แสนบาท รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ในการนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดการ สวัสดิการสังคมประจำปี 2553 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานดังกล่าว  นางสาวพรรณี กล่าว

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x