ภูเก็ตออกประกาศแจ้งให้ผู้ที่เลี้ยงจระเข้ที่ไม่ได้จดแจ้งไว้รีบแจ้งจังหวัดโดยด่วนภายใน

ภูเก็ตออกประกาศแจ้งให้ผู้ที่เลี้ยงจระเข้ที่ไม่ได้จดแจ้งไว้รีบแจ้งจังหวัดโดยด่วนภายใน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ป้องกันความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขอให้ผู้ที่ครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและไม่ได้จดแจ้งการครอบครองที่ถูกต้องรีบแจ้งจังหวัด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ได้มีประชาชนพบเห็นจระเข้ในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอยู่บ่อยครั้ง โดยไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจนทำให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตจึงออกประกาศให้

ผู้ที่จะครอบครองจระเข้แต่ยังไม่ได้แจ้งการครอบครองไว้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ขอให้มาดำเนินการแจ้งการครอบครองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 49 มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดที่พบเห็นจระเข้ให้แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดพร้อมทั้งแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวัง หรือ งดการลงเล่นน้ำทะเลเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และหากพบเห็นหรือมีเหตุสงสัยว่ามีการครอบครองเลี้ยงจระเข้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-2460, 089-8665991, 081-731 8923 ผู้แจ้งเบาะแสมีรางวัลตอบแทน

ในส่วนของความคืบหน้าของการค้นหาจระเข้ ขณะนี้ทีมค้นหายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจากสภาพอากาศที่มีคลื่นลมแรง และเป็นทะเลเปิด ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานเนื่องจาก จระเข้ มีการเดินทางในวงกว้าง ตามกระแสน้ำ และคลื่นลม

อย่างไรก็ตามแนวทางในการวางแผนเพื่อจับจระเข้ทางจังหวัด ได้วางมาตรการใช้วิธีการละมุนละม่อมที่สุด ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ล่าสุด ขณะนี้ ทีมค้นหา พบเห็นร่องรอยที่คาดว่า น่าจะเป็นร่องรอยจระเข้ บริเวณ หาดบางเทา อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติกำลังเร่งค้นหาจระเข้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้จัดทำกรง ขนาดกว้าง 60 เซ็นติเมตร ยาว 2.5 เมตร จำนวน 8 กรงเพื่อนำไปวางในจุดที่เป็นโขดหินใส่เหยื่อ (อาหาร) เป็นตัวล่อให้จระเข้เข้ามากินอาหารในกรงดังกล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.