จิตอาสาพระราชทานกว่า 3 พันคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณ

จิตอาสาพระราชทานกว่า 3 พันคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.40 น. พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ณ บริเวณสนามฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนประชาชน จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

โอกาสนี้พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติ,สถาบันศาสนา,สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน
ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดจัดตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ”เราทำดีด้วยหัวใจ”เป็นหน่วยงานเป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงาน ระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความ ร่วมมือร่วมใจที่ทุกภาคส่วนได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และถือเป็นโครงการซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกันจำนวน 3 ครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจิตอาสาทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.