จังหวัดภูเก็ตบูรณาการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 ที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ตำรวจน้ำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภาค 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยมีเรือตรวจจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ร่วมปฏิบัติการด้วย ซึ่งจากการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ในเรือ 3 ลำ มีแรงงาน 93 คน ประกอบด้วย
1. เรือ สิรินำโชค 8 มีลูกจ้างทั้งหมด 30 คน เป็นไทย 3 คน เมียนมา 26 คนกัมพูชา 1คน ไม่พบการกระทำความผิดฯ
2.​เรือโชคกาญจนา95 มีลูกจ้างทั้งหมด 33 คน เป็นไทย 4 คน เมียนมา 29 คนไม่พบการกระทำความผิดฯ
3.​เรือ ส.เอกวราภรณ์3 มีลูกจ้างทั้งหมด 33 คน เป็นไทย 2คน เมียนมา 31คน ไม่พบการกระทำ ความผิดฯ ทั้งนี้ จากการสังเกตพฤติการแวดล้อมและการสุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้าง พบว่า มาทำงานด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับแรงงานแต่อย่างใด และยังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำหรับมาตรการการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเลเป็นไปตามแผนดำเนินการของ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตาม พ.ร.ก. การประมง พ. ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการทำ ประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ iuu Fishing

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.