การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นายนรภัทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตเรื่อง กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนและจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรือนำเที่ยว เกิดอุบัติเหตุและมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต ทาง กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตจึงได้ออกมาตรการคุมเข้มโดยมีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มข้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจังต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.