จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำอย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยกำหนดนำพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 ภูเก็ตมาให้ประชาชนได้ร่วมปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรได้ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.