ภูเก็ตเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ภูเก็ตเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 19 ก.ค. 61 ที่อาคารคอซิมบี้ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชร์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริให้จัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 และกำหนดให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อจิตอาสาที่ลงทะเบียนจะได้บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยตั้งใจปฏิบัติภารกิจและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนแห่งการทำความดีด้วยหัวใจ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฏาคม 2561
ด้านนายศิวัชร์ ได้กล่าวถึงชี้แจงถึงการประชุมในวันนี้ว่าเพื่อมอบหมายภารกิจด้านต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการแก่ทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและให้การดำเนินการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับรายละเอียดของการเปิดรับสมัครจิตอาสา ณ จังหวัดภูเก็ต ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ กำหนดเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไปจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน) ในระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยเปิดรับสมัคร ประชาชนทุกกลุ่มอายุ รวมถึงข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) เป็นหลักฐานการสมัคร (กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนขอให้นำเอกสารที่ปรากฏหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านมาด้วย การแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อโทนสีเหลือง ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่สวมกางเกงยีนส์ ไม่สวมกางเกงขาสั้น ไม่สวมกางเกงสามส่วน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076-211102 หรือ 076-224422
โดยขั้นตอนการดำเนินการที่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ จังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ต้องดำเนินการประกอบด้วย 15 ขั้นตอนคือ การตรวจเอกสาร/คัดกรอง, การรับใบสมัครจิตอาสาฯ , การกรอกข้อมูลใบสมัคร, การพัก รอรับบัตรคิว, การรับบัตรคิว, การลงทะเบียนจิตอาสา, การพักรอก่อนซ้อมรับมอบสิ่งของพระราชทาน, การซักซ้อมก่อนรับมอบสิ่งของพระราชทาน, การพักรอก่อนขึ้นรับสิ่งของพระราชทาน, การเข้าแถวรอ ขึ้นเวทีรับสิ่งของพระราชทาน, การรับสิ่งของพระราชทานบนเวที, การคืนบัตรคิว, การพักรอรับบัตรจิตอาสาฯ , การรับบัตรจิตอาสา และขั้นตอนสุดท้าย คือการขึ้นรถรับ-ส่งทำกิจกรรมสาธารณะขุดลอกคูคลองตามที่กำหนด
ขณะที่นายถาวรวัฒน์ ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการบริหารรูปแบบการดำเนินการว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในเดือนแห่งการทำความดีด้วยหัวใจ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.