ภูเก็ตเร่งทุกพื้นที่ชายหาดต้องมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด

ภูเก็ตเร่งทุกพื้นที่ชายหาดต้องมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด

วันที่ 18 ก.ค.61 ที่ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งไลฟ์การ์ด (Life Guard)โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากการดำเนินการโครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาประสบปัญหา อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ จังหวัดจึงได้ดำเนินการร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวชายหาดจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองป่าตอง,เทศบาลตำบลกะรน,เทศบาลตำบลราไวย์,อบต.กมลา,อบต.เชิงทะเล,อบต.สาคู และอบต.ไม้ขาว ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสามารถแก้ปัญหาได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวชายหาดทั้ง 7 แห่ง ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งไลฟ์การ์ดในพื้นที่ของตนเอง โดยได้รับเงิน อุดหนุนในการจัดจ้างจาก อบจ.ภูเก็ต ยกเว้นเทศบาลเมืองป่าตอง ที่จัดตั้งงบประมาณของตนเองดำเนินการทั้งหมดปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2561 จึงต้องมีการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งไลฟ์การ์ดในปีงบประมาณ 2562 และเพื่อให้การปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมาประชุม

ด้านนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่ประจำหาดต่างๆ ซึ่งได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยว เบื้องต้นจังหวัดจะเร่งให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกชายหาดของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้มีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุการณ์ และการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ให้เพียงพอและครอบคลุมในทุกชายหาด เพื่อสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.