ทัพเรือภาค 3 ประชุมจัดระเบียบเรือท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ทัพเรือภาค 3 ประชุมจัดระเบียบเรือท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุม บก.ทรภ.3 (1) พล.ร.ท. สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบท่าเรือท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พล.ร.ท. สมนึก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในวันนี้ว่า เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางในการบูรณาการร่วมในการดูแลเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เรือล่มเมื่อ 5 กรกฏาคม 2561 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตจำนวน 47 คน โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว ศรชล.เขต 3 ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยปฏิบัติการหลักใน ศรชล.เขต 3 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 โดยได้ข้อยุติในเบื้องต้นในการจัดกำลังพลจาก ทัพเรือภาคที่ 3 กรมเจ้าท่าและตำรวจน้ำ ร่วมในการตรวจบริเวณ ท่าเรือหลักจำนวน 4 ท่าได้แก่ท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์มารีน่า ท่าเรือวิสิษฏ์พันวา ท่าเรืออ่าวฉลองและท่าเรือรัษฎา และการจัดเรือลาดตระเวนตรวจการณ์ในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนเรือ หากสภาพอากาศจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินเรือ ทั้งนี้เห็นว่าการจัดระเบียบเรือ นั้น ยังมีข้อจำกัดด้านข้อกฎหมายที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยในการตรวจสอบจะเป็นการตรวจสอบผู้โดยสาร เอกสารประจำเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยและเสื้อชูชีพ ดำเนินการในลักษณะป้องปราม ทั้งนี้ที่ผ่านมาในการตรวจสอบยังพบจุดโหว่หลายเรื่อง จึงต้องมีการระดมความคิดเห็นเพื่อวางมาตรการในด้านการดูแลควบคุมให้มีความรัดกุมมากขึ้น ส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ ก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการท่องเที่ยวทางเรือของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางเรือต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.