กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งหามาตรการป้องกันเหตุจากการท่องเที่ยวทางทะเล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งหามาตรการป้องกันเหตุจากการท่องเที่ยวทางทะเล

วันที่ 17 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายอภิชาต วีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันเหตุจากการท่องเที่ยวทางทะเล โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นายอภิชาต กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติทางทะเลบริเวณเกาะเฮและเกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 ส่งผลให้มีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 147 ราย เสียชีวิต 47 ราย ได้และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน พาวเวอร์ ซึ่งที่ประชุมกำหนดให้ทุกหน่วยงานนำเสนอการวางแผนป้องกันภัยและแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมาให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวบรวมภายใน 30 วัน

ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการจัดการประชุมมาตรการป้องกันเหตุจากการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นเพื่อเป็นการหาแนวทางและวางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดภูเก็ตในมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.