ภูเก็ตประชุมวางระบบมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางบกและทางทะเล

ภูเก็ตประชุมวางระบบมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางบกและทางทะเล

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทรปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทสมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ,นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานการประชุมวางระบบมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางบกและทางทะเล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการกำหนดมาตรการการดูแลความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุการณ์เรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมาจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องนำมาถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งนี้สิ่งที่จังหวัดอยากจะให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญคือการตรวจความพร้อมของเรือก่อนให้บริการจะต้องเป็นเรือที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย,ความพร้อมของกัปตันผู้ขับขี่เรือและจำนวนผู้โดยสารที่จะลงเรือ ทั้งนี้เมื่อเรือจะออกเดินทางไปยังเป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คนับจำนวนผู้โดยสารที่ลงเรือไปรวมทั้งมีการจดบันทึกข้อมูล การถ่ายรูปผู้โดยสารที่ลงเรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 จะกำหนดจุดเช็คพ้อยเรือที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว ดังนั้นไม่ว่าเรือจะออกจากท่าเทียบเรือใดจะต้องผ่านจุดเช็คพ้อยดังกล่าวโดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรือและผู้โดยสารภายในเรือให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด

ในส่วนของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจะต้องรับผิดชอบดูแลตรวจสอบการให้บริการของเรือและบริษัท ท่องเที่ยวที่จะต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนดโดยเฉพาะการจัด ให้มีเจ้าหน้าที่จำนวนเพียงพอกับการดูแลผู้โดยสารโดยเฉพาะในส่วนของมัคคุเทศก์จะต้องเป็นมัคคุเทศก์ที่มีมาตรฐาน-

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.