เหล่ากาชาดภูเก็ตเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 ครั้งที่ 2/2561

เหล่ากาชาดภูเก็ตเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 15 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น. ที่ห้องภูเก็ต แกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พลเรือโทสมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 11 , นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค 11 รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต เข้าร่วมทั้งสิ้น 631 คน

โดยพิธีเริ่มด้วยการเชิญธงชาติและธงกาชาด ของแต่ละจังหวัด โดยผู้แทนในแต่ละจังหวัด โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหสัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย ให้กับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 1 นาที

นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการสภากาชาดไทย ผู้แทนภาค 11 กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2561 ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 ได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การปฏิบัติงานของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 โดยการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดภาค 11 รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด ซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่รับความเดือดร้อน พร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของเรากาชาดให้สัมฤทธิ์ผล ตามอุดมการณ์ของกาชาดสากลอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่ากิจกรรมใดก็ตาม หากได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเหล่ากาชาดอย่างดียิ่งแล้ว ย่อมจะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นการประชุมในวันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จะได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบนโยบาย และความรู้ที่เป็นประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์ และความพร้อมเพรียงในหมู่คณะของสมาชิกเหล่ากาชาด ภาค 11

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11 ด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง ของดีของเด่นจากจังหวัดต่างๆ มาจำหน่ายภายในงานด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.