ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมวางแนวทางการช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม

ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมวางแนวทางการช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเรือล่มในจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาในวันนี้ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม โดยขอให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำป้ายให้กับ ประชาชนอาสาที่มาทำหน้าที่ล่าม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนการทำหน้าที่ล่ามให้มีความชัดเจน

พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ ซักซ้อมทำความเข้าใจด้านข้อมูลให้กับล่ามเพื่อให้ล่ามได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไป ถ่ายทอดและช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในส่วนของการเยียวยาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจำแนกสิทธิผลประโยชน์ที่ญาติของผู้เสียชีวิตและสิทธิที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับโดยแยกเป็นจำพวกให้มีความชัดเจน

สำหรับการออกใบมรณะบัตรในส่วนของอำเภอเมืองภูเก็ตได้ดำเนินการออกให้แล้วจำนวน 10 ราย

การจัดการศพของผู้เสียชีวิตได้เปิดให้ญาติของผู้เสียชีวิตเข้าดูศพเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้ในส่วนของญาติผู้เสียชีวิตได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดภูเก็ตช่วยดำเนินการจัดพิธีเรียกขวัญ ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิต
ในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับปากที่จะให้การช่วยเหลือโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการ

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.