ที่ประชุม คปจ.ภูเก็ต เห็นชอบให้ผู้ว่าฯ เป็นผู้ดำเนินคดี ส.ป.ก.ผิดกฎหมาย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 กันยายน 2552 นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต(คปจ.)ครั้งที่ 3/2552 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลาง จ.ภูเก็ต มีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธีรวุฒิ ถาวรพัฒนพงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายสมชาย เฮงวัชระไพบูลย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นาย วิชัย กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นการมารายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้าน ส.ป.ก.ที่ตนได้สั่งการไปเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบ อย่างเช่น การกันพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ภูเก็ต คืนกรมป่าไม้ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก.พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2541 การเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่จำแนกออกจากป่าถาวรตาม มติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ จ.ภูเก็ต การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการ ส.ป.ก.ในกรณีที่มีการทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องรับรู้ร่วมกัน รวมถึงกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วจะกลับมาฟื้นฟูป่าใหม่ โดยจะมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตรงนี้ต่อไป เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าคณะกรรมการทุกคนจะได้มีส่วนรับรู้ มีส่วนช่วยตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก.ใน จ.ภูเก็ต ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร

“ตอน นี้มีพื้นที่ ที่ ส.ป.ก.เรียกกลับมา มีหลายราย ก็ได้เข้าไปฟื้นฟู บางส่วนก็เป็นข้อตกลงระหว่าง ส.ป.ก.กับกรมป่าไม้ ก็อยู่ระหว่างการส่งมอบ ส่วนไหนรับไม่รับ ยังไงอยู่ในลักษณะที่จะปฏิรูปได้หรือไม่ ก็ต้องดูในรายละเอียดเป็นรายๆ ไป แต่ว่ารายไหนที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เราก็จะนำมาฟื้นฟู ปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองที่มีคุณค่า อย่างไรก็ดีต้องขอบคุณพี่น้องที่ส่งคืนมา ถึงแม้ความเข้าใจของพวกเราอาจจะไม่ตรงกันแต่เมื่อศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วก็ คงต้องยอมรับ” นายวิชัย กล่าว และว่า

ส่วนสำหรับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกกลับมาเป็นพื้นที่ ของ ส.ป.ก. นั้น ก็คงดำเนินไปตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่มีอยู่ จะช้าหรือเร็ว ไม่มีใครที่สามารถจะละเว้นได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ดำเนินการไปทั้งหมดนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด

มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ในวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินคดีแทนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.ภูเก็ต นั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินคดีแทน ส.ป.ก.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.