ภูเก็ตถอดบทเรียนการบูรณาการการปฏิบัติตนระงับเหตุอัคคีภัยโรงงานเฟอร์นิเจอร์พี.เค.อินเตอร์กราฟ

ภูเก็ตถอดบทเรียนการบูรณาการการปฏิบัติตนระงับเหตุอัคคีภัยโรงงานเฟอร์นิเจอร์พี.เค.อินเตอร์กราฟ

วันที่ 5 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมถอดบทเรียนการบูรณาการการปฏิบัติตนระงับเหตุอัคคีภัยโรงงานเฟอร์นิเจอร์พี.เค. อินเตอร์กราฟ เลขที่ 21/27 ม. 2 ต. วิชิต อ.เมือง จ. ภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสนิท กล่าวว่า จากการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์พี.เค.อินเตอร์กราฟ เลขที่ 21/27 ม. 2 ต. วิชิต อ.เมือง จ. ภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงงานได้รับความเสียหายทั้งหมด ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าระงับเหตุ เพื่อเป็นการสรุปปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนถึงอุปสรรคในการทำงานของทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานในวันดังกล่าวและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพและสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ ขึ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.