การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะดำเนินการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าขนาด 115 kv และซ่อม 33 kv ในวันที่ 28 มิถุนายน วันที่ 5 กรกฏาคม และวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 บริเวณทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ช่วงบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกสนามบินตัดใหม่ ถึงหน้าวัดเมืองใหม่

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการสัญจรบนถนนมีความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก ตั้งแต่หน้าวัดเมืองใหม่ ถึงบริเวณจุดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกสนามบินตัดใหม่ ในวัน/เวลา ดังต่อไปนี้

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00-17.00 น.
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00-17.00 น.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00-17.00 น.

โดยให้ปรับเส้นทางเดินรถ ดังต่อไปนี้

#จากเมืองภูเก็ตไปกลับสนามบิน ให้ใช้เส้นทางเลี้ยวซ้ายแยกศาลาแดง (สายเก่า)

#จากเมืองภูเก็ตไปพังงา ใช้เส้นทางถนนเทพกระษัตรี เมื่อถึงแยกสนามบินตัดใหม่ ลงอุโมงค์ได้ 1 ช่องจราจร

จึงขอให้โปรดใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางและขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.