สนับสนุนปรับปรุงบ้านสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนภูเก็ต

สนับสนุนปรับปรุงบ้านสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต จากร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด เป็นเงิน 150,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด และในนามบริษัท อนุภาษและบุตรร่วมสมทบทุนอีก 100,000 บาท โดยมีนางสาวปิยะนุช หงษ์หยก รองกรรมการผู้จัดการ นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน บริษัท อนุภาษ และบุตร จำกัด และนายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตร่วมด้วย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานอนุภาษและบุตร

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.