ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ปลัดอำเภอถลาง ผู้ช่วยพัฒนาการจังหวัด ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอถลาง ร่วมลงพื้นที่บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ท่าเทียบเรือบ้านบางโรง และ รับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติ และสำรวจสถานที่ประวัติศาสตร์ “เมืองถลางบางโรง” ในอดีตซึ่งปรากฏหลักฐานตามคำบอกเล่าของชาวบ้านและมีร่องรอยของบริเวณกำแพงโบราณ ในอดีต ทั้งนี้จะเตรียมความพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตในอนาคต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ชุมชนบ้านบางโรงเป็น 1 ใน 10 ชุมชนการท่องเที่ยวเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ตที่จะยกระดับขึ้นมา เพื่อกระจายการท่องเที่ยวจากกระแสหลักมาสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพราะว่า ชุมชนบ้านบางโรง เป็นชุมชนที่มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงก็มีความเข้มแข็ง โดยในแต่ละปีมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ประมาณปีละ 4-5 หมื่นคน เดินทางมาท่องเที่ยว โดยพื้นที่บริเวณนี้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 3-4 กิจกรรม อาทิ การท่องเที่ยวเพื่อชมป่าชายเลน, บางส่วนก็เดินทางมาดูศึกษาเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียง,เรื่องการบริหารจัดการรายได้ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ และพื้นที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพราะมีเรือคายัคให้บริการด้วย โดยสามารถพายเรือคายัคล่องไปตามลำคลองและจุดนี้เป็นจุดที่สามารถเดินทางทางน้ำเข้าออกได้ตลอด ในด้านประวัติศาสตร์ยังพบว่า ชุมชนท่าเรือบ้านบางโรงมีอายุมากกว่า 200 ปีเป็นท่าเรือที่มีจุดเด่นคือมีร่องน้ำที่ลึก เหมาะแก่การเดินเรือเป็นอย่างมาก

โดยสิ่งที่ยังขาดคือระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ในเรื่องนี้จังหวัดภูเก็ตได้มอบให้พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอมาจัดการประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูลว่าสิ่งใดที่จังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะสนับสนุนพัฒนาได้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.