ภูเก็ตมอบนโยบายกับคณะกรรมการศูนย์ อปพร. จังหวัด

ภูเก็ตมอบนโยบายกับคณะกรรมการศูนย์ อปพร. จังหวัด

วันที่ 5 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการจากศูนย์ อปพร. ทุกท้องถิ่น เข้าร่วม

นายสนิท กล่าวว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือว่าเป็นอาสาสมัครที่มีความสำคัญต่อคนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ถือเป็นกำลังหลักของทุกท้องถิ่นในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ได้มีการตรวจสอบผู้ที่เมาแล้วขับ หรือขับรถไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจัง โดยให้เน้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนให้ อปพร. ช่วยแจ้งเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบหากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้ทางจังหวัดจะได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อให้สมาชิก อปพร.ทุกคนสามารถแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอีกด้วย

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.