ภูเก็ตประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประชุมวิชาการอันดามันฮาลาล

ภูเก็ตประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประชุมวิชาการอันดามันฮาลาล

วันที่ 5 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการประชุมวิชาการฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมหารือในวันนี้ เนื่องจากได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในเรื่องการจัดการประชุมวิชาการฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อจะให้ทางจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ วันเวลา และสถานที่การจัดงาน

ทั้งนี้ทางจังหวัดยินดีสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว แต่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้มีการเขียนแผนงาน โครงการสนับสนุนไว้ในปีงบประมาณ 2561 ตลอดจนถึงว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จำนวนที่จัดใช้เวลากี่วัน ซึ่งทางจังหวัดยินดีสนับสนุนในทุก ๆ เรื่องแต่ขอให้มีการวางประเด็นที่ชัดเจนในทุก ๆ เรื่องโดยที่ประชุมมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการและให้นำเข้าที่ประชุมเพื่อหารือร่วมกันอีกครั้ง

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.