ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรของสถานศึกษาและโรงเรียน

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรของสถานศึกษาและโรงเรียน

วันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุมได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรของสถานศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปี 2560 ประกอบด้วยโรงเรียนถลางพระนางสร้างได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, โรงเรียนบ้านแหลมทรายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมทั้งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษาระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดภูเก็ตมีนักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติจำนวน 45 กิจกรรม, นักเรียน 214 คน ,ครูผู้ฝึกสอน 84 คน รวมทั้งสิ้น 298 คน

ผลการแข่งขันโรงเรียนของจังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 30 กิจกรรม,เหรียญเงิน 8 กิจกรรมและเหรียญทองแดงจำนวน 4 กิจกรรม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.