ภูเก็ตประชุมแก้ปัญหากรณีผลกระทบทางเสียงจากเครื่องบินของท่าอากาศยานภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมแก้ปัญหากรณีผลกระทบทางเสียงจากเครื่องบินของท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 6 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบินของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีตัวแทนจากท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้นำท้องที่และตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วม

นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. จังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมศาสนสถาน ณ มัสยิดนู่รุลอีบาติยะย์ (หมากปรก) หมู่ 1 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด นายอำเภอถลาง ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่และผู้นำศาสนาเพื่อเยี่ยมเยือนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีตัวแทนประชาชนรายนางสาวมาเรียม หลาวหล้าง นางสาวจริยา อุมาสะ และนางนุศรา รถภักดิ์ ได้ร้องทุกข์ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบินของท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีมายาวนาน ปัจจุบันมีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้รับค่าชดเชยไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีบางรายที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยดังกล่าว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ทางที่ประชุมได้มีมติให้ทางจังหวัดทำหนังสือไปยังท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบินของท่าอากาศยานภูเก็ต หลังจากนี้จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.