ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พอใจโครงการประกันรายได้ จ.ภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 4,7  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในระดับพื้นที่ คณะที่ 23  เพื่อนิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เกษตรอำเภอถลาง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายขจรศักดิ์  กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เกษตรกร  โดยการผลักดันการดำเนินงาน เน้นการประสานงานในระดับพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด การสร้างความมั่นคงของรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเป็นหลักประกันรายได้ขั้นต่ำ ในการประกอบอาชีพ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการลดงบประมาณในการรับซื้อผลผลิต และการจัดเก็บ ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดนี้ก็จะตกสู่เกษตรกรทั้งสิ้น

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ทางส่วนราชการตลอดจนประชาชนได้ตอบสนองการดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อย และผลเป็นที่น่าพอใจ  ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่เกษตรกรรม ที่ใช้ในการปลูกข้าว เพียงแห่งเดียว คือ หมู่ที่ 4 ต. ไม้ขาว อ. เมือง จ. ภูเก็ต ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน 21 ราย รวมเนื้อที่ 128 ไร่ ซึ่งข้าวส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บไว้บริโภคเอง และจำหน่าย  โดยในปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนแค่ 2 ราย เหลืออีก 19 รายที่ยังไม่มาลงทะเบียนในส่วนนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดทำประชาคมกับเกษตรกรและขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 25/53 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบถึงความเป็นมา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 4,7 ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดภูเก็ต ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ทั้งนี้จึงทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ต้องการที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เห็นถึงวิถีชีวิตการทำนาของเกษตรกรใน จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสังคมให้มีความแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x