ผู้ตรวจการมหาดไทยชมผลงานตามนโยบายรัฐบาลของกลุ่มจังหวัดอันดามัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7 เป็นประธานการตรวจติดตามการบริหารราชการเขตตรวจราชการที่ 7 โดยมี นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  พร้อมส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง  เข้าร่วม

สำหรับ ประเด็นการติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7 ประกอบด้วย การติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย คือ กิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ในประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน   การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี  รวมถึงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลและโครงการ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดของส่วนราชการ   การส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2552

เรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ และการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ตลอดจนผลการดำเนินงานของจังหวัดระนอง ภูเก็ต กระบี่ พังงา และตรัง
นายชัยฤกษ์  กล่าว ว่า จากการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของกลุ่มจังหวัดอันดามัน สามารถดำเนินการได้ดี โดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อย่างไรก็ตามในส่วนของการบริหารงานกลุ่มจังหวัด นั้น จำเป็นต้องมีการพูดคุยถึงแผนงานโครงการที่จะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันอาจจะดูเหมือนต่างคนต่างทำ ถึงแม้จะมีศูนย์บริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ก็ตาม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.