จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณแหลมสะพานหิน

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณแหลมสะพานหิน

วันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำ แก้มลิงบริเวณปลาย แหลมสะพานหินในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองภูเก็ต และใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในอนาคต โอกาสนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณปลายแหลมสะพานหิน แนวทางขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในแนวเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ ทางคณะกรรมการได้มีการวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบ และวัดแนวเขตในการประชุมครั้งต่อไป

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณแหลมสะพานหินเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในอนาคต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณแหลมสะพานหินเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในอนาคต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณแหลมสะพานหินเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในอนาคต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิง บริเวณแหลมสะพานหินเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในอนาคต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.