จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยมี นาย ศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต,นายสุธี ศิริอนันต์ ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต ,นาย กิตติวิทย์ จินตนุกูล (แทน) นายอำเภอกะทู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่การแจ้งในเรื่องของการการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรพื้นที่ตลาดให้แก่ผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดภูเก็ต ,ผลการดำเนินการลงทะเบียนใน ระหว่างวันที่ 10 –21พฤศจิกายน 2560 ,การกำหนดประเภทตลาดที่จะทำพิธีเปิดในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และการจัดทำปฎิทินการเปิดตลาดแต่ละประเภทภายในเดือนธันวาคม 2560-มกราคม 2561 รวมทั้งการเปลี่ยนภาพลักษณ์และป้ายชื่อตลาดซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการเปิดตลาดประชารัฐเช่นตลาดวัฒนธรรมถนนคนเดินถลาง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ,อำเภอเมือง ตลาดประชารัฐต้องชม ,ตลาดวัดเทพใน วันที่ 14 ธันวาคม 2560, อำเภอกะทู้ ตลาดคนไทยยิ้มได้ แฟนตาซีกลมาใน วันที่ 4 ธันวาคม 2560, และอำเภอถลาง ตลาดประตูเมือง ตลาดของดีจังหวัดภูเก็ต, ตลาดเทพกษัตรี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ในส่วนของของอำเภอเมืองจะมีตลาดของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยเพิ่มตลาดท้องถิ่นสุขใจตลาดหยี่เต้งจำนวน 30 แผง ซึ่งในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดภูเก็ตแบ่งเป็นอำเภอเมือง 42 ราย, อำเภอถลาง 68 ราย , อำเภอกะทู้ 38 ราย และในส่วนของจังหวัด 283 ราย รวมทั้งสิ้น 431 ราย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.