ผู้ว่าฯภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ผู้ว่าฯภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่หอประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวว่า ในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 62 ปี ในวันนี้ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และขอตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ไปปฏิบัติ

พ่อเมืองภูเก็ตภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน

พ่อเมืองภูเก็ตภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน

ด้านนายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ฝนหลวงเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในขณะที่เสด็จเยี่ยมประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ได้ทรงพบเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของฝนธรรมชาติ ทรงวิเคราะห์ว่า เมื่อมีฝนก็มีมากเกินพอจนเกิดปัญหาน้ำท่วม เมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมา นี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจนของประชาชน ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ 20 สิงหาคม 2545 จึงมีมติเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สำหรับกิจกรรม ในบริเวณหอประชุมศาลาประชาคม ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษา ด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.