สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา มีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย, หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายป้องกันการทุจริตในภาครัฐ, เครือข่าย สคบ. และภาคประชาชน เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบแฝงมาในรูปแบบต่างๆ อันสลับซับซ้อนและยากแก่การป้องกัน สมาพันธ์ฯ จึงมีแนวคิดเพิ่มเติมนอกจากช่วยภาคราชการในด้านการแจ้งเบาะแส สนับสนุนข้อมูลด้านการสืบสวนปราบปราม คือ การเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อรู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน เป็นแนวทางให้ความรู้ต่อประชาชน ผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ในเชิงป้องกันมิให้ประชาชนลงเป็นเหยื่อ ซึ่งจะได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ หรือรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆ ที่พลิกแพลงรูปแบบเพื่อหลอกลวงประชาชน

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน มาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย พ.ต.ท.ประวุฒิ วงค์ศรีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, พลตรี อำนาจ จันทรนิมะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชากองทัพไทย, พันเอก ปิยะวัฒน์ กิ่งเกตุ อดีตผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ผู้แทนสำนักงาน ปปง., และ พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ จากกรมบังคับคดี, กรมราชทัณฑ์, สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา, ธนาคารแห่งประเทศไทย และบูธจากโรงพยาบาลจุฬาเวช มาให้ความรู้การบำบัดจิตเวช การเสพติดการลงทุนแชร์ลูกโซ่ ด้วย

ทั้งนี้ สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่ได้แสวงหากำไร มีผลงานทางด้านการช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลภาครัฐจำนวนมาก อาทิ คดีฉ้อโกงประชาชนแช่ตู้คอนเทนเนอร์ คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์น้ำมันหอมระเหย คดีฉ้อโกงประชาชนอาชญากรรมข้ามชาติบริษัท ยูพันสโตร์ จำกัด ที่สมาพันธ์ฯ เข้าร่วมทำงานให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.