ประชาชนชาวภูเก็ตต่างไปจับจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ประชาชนชาวภูเก็ตต่างไปจับจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ 1 พ.ย. 60 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต ประชาชนต่างเดินทางไปสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรหลังจากที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เปิดให้ประชาชนสามารถสั่งจอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท

นายสุริยะ เริงรื่น หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การสั่งจองเข็มที่ระลึกในรอบนี้เพียงแค่นำบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และกรอกใบจองพร้อมบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตามรายละเอียดในใบจองเข้าในระบบ ก่อนชำระเงินค่าเข็มเป็นเงินสดในราคาเข็มละ 300 บาท หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะปริ้นท์ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้สั่งจองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเข็มที่ระลึก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบจองต่อไปโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 30 วันผู้สั่งจองก็จะได้เข็มที่ระลึกดังกล่าว โดยในการสั่งจองครั้งนี้สามารถจองได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกอันทรงคุณค่าชิ้นนี้โดยจะเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

ประชาชนชาวภูเก็ตต่างไปจับจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต หลังจากวันนี้กำหนดเปิดรับจองเป็นวันแรก

สำหรับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสำหรับเข็มรูปทรง 6 เหลี่ยมพื้นหลังสีเหลืองทอง ด้านหน้าอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. มีมหาภิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีประดิษฐานอยู่ด้านบน ด้านล่างจารึกอักษรคำว่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 2560 เป็น ที่ทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดจำหน่ายเข็มในช่วงที่ผ่านมาจำนวน 40,000 เข็มโดยจำกัดคนละไม่เกิน 2 เข็ม ในราคาเข็มละ 300 บาท ซึ่งหลังจากเปิดจองปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนไม่เพียงพอกับความต้องการ ในครั้งนี้ทางรัฐบาลจึงได้เปิดช่องทางในการจองเข็มที่ระลึกเพิ่มเติมสำหรับประชาชนผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.