ภูเก็ตขอเชิญประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 1 ปี

ภูเก็ตขอเชิญประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 1 ปี

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี และ มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นั้น

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสวรรคตครบ 1 ปีในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โอกาสนี้จึง ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อ แสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

**สำหรับ การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์

จังหวัดภูเก็ตขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสวรรคตครบ 1 ปีในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคมเวลา 16.00 น.ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.