ภูเก็ตขอเชิญประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 1 ปี

ภูเก็ตขอเชิญประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 1 ปี

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี และ มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นั้น

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสวรรคตครบ 1 ปีในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โอกาสนี้จึง ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อ แสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

**สำหรับ การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์

จังหวัดภูเก็ตขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสวรรคตครบ 1 ปีในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคมเวลา 16.00 น.ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Related Post

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 70 ศึกษาดูงานภูเก็ต

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 70 ศึกษาดูงานภูเก็ต

วันที่ 8 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply