จังหวัดภูเก็ตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ ท่าเทียบเรือคลองมุดง หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และการผสานความสามัคคีระหว่างกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมี นายสุนันท์  ศิริมากุล  ประมงจังหวัดภูเก็ต  นายกรีฑา  แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายสุนันท์  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์กุ้งแชบ๊วย  2,000,000 ตัว ซึ่งรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต และพันธุ์ปูม้า 50,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่

ทั้งนี้การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชน ต่างให้ความร่วมมือกันเพื่อดำเนินกิจกรรมอันแสดงออกถึงความจงภักดี และความกตัญญูกตเวทิตา ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันผสานความสามัคคี  สร้างประโยชน์การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ  และรู้สึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ อันก่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมในภายภาคหน้า  นายสุนันท์ กล่าว

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x