เทศบาลตำบลรัษฎา จัดโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย

วันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลตำบลรัษฎา นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ทำการฝึกซ้อมแผนในโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร การดับเพลิงขั้นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร การดับเพลิงขั้นต้น

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร การดับเพลิงขั้นต้น

ด้วยพื้นที่ในเขตตำบลรัษฎา ซึ่งเป็นลักษณะชุมชน ที่มีผู้อาศัยของประชากรที่มีความหนาแน่นเสี่งต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงภัยสาธารณะต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่จะต้องคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดภัยต่างๆขึ้น อีกทั้งลักษณะสำนักงานที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ซึ่งมีการใช้บริการทั้งจากประชาชนและพนักงานเทศบาลในแต่ละวันที่มีปริมาณมาก ดังนั้น เทศบาลตำบลรัษฎา จึงได้มีการจัดทำแผนอพยพกรณีการเกิดภัยและให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างของทางเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัย สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ กรณีการเกิดภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและเพื่อทดสอบระบบการเตือนอัคคีภัยของอาคารเทศบาลตำบลรัษฎา ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร การดับเพลิงขั้นต้น ได้มีการสมมติเหตุการณ์ขึ้นว่าได้เกิดไฟไหม้ บริเวณห้องเก็บเอกสารชั้น 3 ใกล้ห้องกองศึกษา จากเหตุการณ์ที่ได้สมมติขึ้น ทางด้านงานประชาสัมพันธ์จึงแจ้งให้ห้องวิทยุสื่อสารของเทศบาลตำบลรัษฎาได้ประสานงานไปยังงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัษฎา ให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลรัษฎาจะได้นำการประเมินผลจากการจัดโครงการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงวางแผนเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของพนักงานของเทศบาลและ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในเทศบาลตำบลรัษฎาต่อไป ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.