ภูเก็ต แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กำหนดมาตรการแก้ไขวิศวกรรมจราจร สร้างจุดเบี่ยงชะลอความเร็วรถ

ภูเก็ต แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กำหนดมาตรการแก้ไขวิศวกรรมจราจร สร้างจุดเบี่ยงชะลอความเร็วรถ

วันที่ 16 สิงหาคม 60 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 11/2560 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค ,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต กว่า 70 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุรถบัสรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางขึ้นลงเขาป่าตองอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ว่า ใน 3 เดือนที่ผ่านมามีรถโดยสารนำเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้านการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตจึงเร่งหามาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุ เพื่อหา มาตรการแก้ไขระยะเร่งด่วน และระยะยาว พบว่า ถนนสายกะทู้ป่าตอง มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับทางลาดชันคดเคี้ยวไปมาระยะทางกว่า 4.5 กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนใช้เดินทางจากตัวเมืองภูเก็ตไปยังแหล่งท่องเที่ยวป่าตอง ทำให้การจราจร บนถนนสายกะทู้ป่าตอง มีความแออัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กำหนดมาตรการแก้ไขวิศวกรรมจราจร สร้างจุดเบี่ยงชะลอความเร็วรถ พร้อม กำหนดระยะเวลาการห้ามรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทางขึ้นเขาป่าตอง ช่วงเวลา 16.00-23.00 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถบัสรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ในถนนทางขึ้นลงเขาป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กำหนดมาตรการแก้ไขวิศวกรรมจราจร สร้างจุดเบี่ยงชะลอความเร็วรถ พร้อม กำหนดระยะเวลาการห้ามรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทางขึ้นเขาป่าตอง ช่วงเวลา 16.00-23.00 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถบัสรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ในถนนทางขึ้นลงเขาป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายดังกล่าวมี 3 ปัจจัยคือปัจจัยด้านวิศวกรรมจราจร ด้วยสภาพถนนที่มีความโค้งคดเคี้ยวและลาดชัน โดยหากมีฝนตกสภาพผิวจราจรจะมีความลื่นมากกว่าปกติทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งปี 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 260 ครั้งและปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 125 ครั้งทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก, ปัจจัยองค์ประกอบด้านรถ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดกับรถบัสท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มรถโดยสารซึ่งจดทะเบียนต่างจังหวัด และมาวิ่งให้บริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริษัททัวร์ต้นทุนต่ำที่นำรถที่มีสภาพเก่าอายุการใช้งานนานและมีคุณภาพต่ำมาให้บริการ และปัจจัยเกี่ยวกับผู้ขับขี่ผู้โดยสาร ซึ่งขาดวินัยในการขับขี่ปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมีความประมาท ทำให้ เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

จากปัจจัยดังกล่าวจังหวัดจึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวดังนี้การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมจราจรจังหวัดภูเก็ตอนุมัติงบพัฒนาจังหวัดจำนวนกว่า 2 ล้านบาทแก้ไขปัญหาผิวจราจร โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพปลอดภัยต่อผู้สัญจรตีเส้นจราจรฉาบผิวถนนและตีเส้นกันลื่นรวมทั้งจัดทำป้ายสัญญาณจราจรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้มีการจัดทำทางเบี่ยง เป็นจุดชะลอความเร็วของรถหรือเป็นทางออกฉุกเฉินให้กับรถที่เสียการควบคุม กำหนดจัดทำจุดเสี่ยงเพื่อชะลอความเร็วของรถ ขยายออกไปประมาณ 2 เมตรจากผิวจราจร ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงภูเก็ตกำหนดจัดทำทางเบี่ยงชะลอรถจำนวน 3 จุด โดยระยะก่อสร้างกระจายในบริเวณถนนสายป่าตองช่วงทางโค้งก่อนถึงโรงแรม วินแดม ซีเพิร์ล ไปจนถึงถนนหน้าวัดสุวรรณคีรีวงก์

ในส่วนของการแก้ปัญหาปัจจัยองค์ประกอบด้านรถจังหวัดภูเก็ตได้ จัดตั้งคณะทำงานโดยมีปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเพื่อดำเนินการกับบริษัทธุรกิจนำเที่ยว ที่ กำหนดราคา โปรแกรมการท่องเที่ยวต้นทุนต่ำ ที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงและมีการนำรถโดยสารบริการที่มีคุณภาพตามมาวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวโดยทางจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบ เพื่อลดการ นำรถโดยสารบริการที่มีคุณภาพต่ำมาวิ่งในจังหวัดภูเก็ต และกำหนดให้มีการตรวจสภาพรถที่ให้บริการในพื้นที่ ปีละ 2 ครั้ง จะเน้นเป้าหมายที่รถบัสโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นทุกคัน โดยให้นำรถเข้าตรวจสอบระบบห้ามล้อ(เบรก)ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการและกำหนดจัดตั้งจุด check point จำนวน 2 จุดคือจุดที่ 1 ที่บริเวณด่านท่าฉัตรไชยประตูเมือง gateway ทำการตรวจสอบรถบรรทุกคันที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และจุดที่สองคือจุด check point ที่จุดตรวจทุ่งทองเพื่อทำการตรวจสอบรถบรรทุกคันก่อนขึ้นเขาป่าตองหากรถบัสมีสภาพไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมใช้งานจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเขาป่าตองโดยเด็ดขาด พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดได้ออกประกาศของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดภูเก็ตกำหนดระยะเวลาการห้ามรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ขึ้นเขาป่าตองถนนพระบารมีในช่วงเย็นจากเดิมตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น.เป็นช่วงเวลา 16.00-23.00 น. โดยจะมีการเก็บข้อมูลผลการดำเนินการภายใน 15 วันเพื่อประเมินผลกระทบจากปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นกับถนนอีก 2 ด้านคือ ด้านเส้นทางกมลา-ป่าตองและเส้นทางกะรน-ป่าตอง รวมทั้งผลกระทบของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มลดหรือปรับมาตรการดังกล่าว

สำหรับการแก้ปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จังหวัดภูเก็ต กำหนดให้เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดภูเก็ตดำเนินการควบคุมความเร็วของรถโดยสารที่จะสัญจรผ่านทางขึ้นเขาป่าตองและกำหนดจุดติดตั้งกล้องเพื่อตรวจจับความเร็ว เนื่องจากอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ ความเร็วแล้วไม่ชำนาญเส้นทาง โดยจะบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.