ภูเก็ตเร่งให้ความรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ภูเก็ตเร่งให้ความรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 16 ส.ค. 60 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมุลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ตเร่งให้ความรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จังหวัดภูเก็ตเร่งให้ความรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตยังคงมีปัญหาการแพร่ระบาดอยู่ แต่ไม่ทุกส่วนราชการ ก็ได้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งทางจังหวัดจะได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหลังจากการให้ความรู้ พบว่าเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้นและจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตพบว่าพืชกระท่อมยังคงมีการแพร่ระบาดสูงสุด รองลงมาได้แก่ยาไอซ์, ยาบ้าและกัญชาตามลำดับ ในส่วนของการขนย้ายยาเสพติดพบว่ามีการนำยาเสพติดเข้ามาทางชายฝั่งทะเลมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสเพื่อที่จะได้ดำเนินการปราบปรามต่อไป

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.