สนง.พัฒนาชุมชนภูเก็ตประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

สนง.พัฒนาชุมชนภูเก็ตประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

วันที่ 16 ส.ค. 60 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน / ชุมชน (กชช. 2 ค) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2 ค)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2 ค)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2 ค)

นางศิวพร กล่าวว่า ตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มีเป้าหมายจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 90,180 ครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 91 หมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประสานการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและรับรองผลข้อมูลในระดับตำบลและระดับอำเภอในการจัดเก็บทั้งหมดจาก 95 หมู่บ้าน 57 ชุมชน 17 ตำบล 3 อำเภอ ซึ่งในวันนี้ เป็นการสำเสนอข้อมูลซึ่งทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกตัวชี้วัดให้คณะทำงานระดับจังหวัดพิจารณาผลการดำเนินการทั้ง 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ส่วนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2 ค.) จาก 91 หมู่บ้านจากทั้งหมด 7 หมวด 33 ตัวชี้วัดที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกตัวชี้วัด

ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.