ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 1 ส.ค. 60 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฝ่ายอาหาร น้ำดื่มและต้อนรับ โดยมีนายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฝ่ายอาหาร น้ำดื่มและต้อนรับ

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฝ่ายอาหาร น้ำดื่มและต้อนรับ

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฝ่ายอาหาร น้ำดื่มและต้อนรับ
นายธีระ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของกรรมการฝ่ายอาหาร น้ำดื่มและต้อนรับ ซึ่งในวันพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะจัดร่วมกับอำเภอเมืองที่บริเวณเวทีกลางสะพานหินซึ่งในวันดังกล่าวคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาร่วมพิธีเพื่อให้การจัดงานดังกล่าวมีความพร้อมมากที่สุด จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือมอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในเรื่องของอาหาร น้ำดื่มให้เพียงพอกับประชาชนที่มาร่วมพิธี โดยขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมกันสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคน

Related Post

Leave a Reply