การประชุมติดตามงานกับหัวหน้าส่วนราชการฯตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

การประชุมติดตามงานกับหัวหน้าส่วนราชการฯตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วันที่ 1 สิงหาคม 60 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมติดตามงานกับหัวหน้าส่วนราชการฯตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมี นายสนิท ศรีวิหค ,นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รอง กอ.รมน.ภูเก็ต,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต , นายเกษม สุขวารี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามประเด็นสำคัญ ๆ ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน คือ การดำเนินการ จัดระเบียบ เครื่องเล่นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อาทิ พาราเซลลิ่ง,เรือเจ็ตสกี,ซิปไลน์ และเครื่องร่อน เป็นต้น ซึ่งเครื่องเล่นทุกชนิดจะต้องมีความปลอดภัย กำชับให้โยธาธิการและผังเมือง มีมาตรการตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีปัญหาให้รายงานจังหวัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบริหารจัดการการจัดระเบียบเครื่องเล่นและการจัดระเบียบชายหาดให้เป็นไปตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดโดยเฉพาะพื้นที่โซนนิ่ง 10% ที่อนุญาตให้ปักร่มจะต้องดำเนินการอยู่ในโซนนิ่งที่กำหนดไม่ล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด จากนั้น ได้ ติดตามเรื่อง ความคืบหน้าของแผนแม่บทการบรอหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเสีย เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งงบประมาณในการบำบัดน้ำเสียนำเสนอต่อจังหวัด เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ต มีประสิทธิภาพและเกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ทั้งน้ำท่วมและแผนบริหารจัดการน้ำกินน้ำใช้ให้สอดคล้องกันเพื่อให้การแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดภูเก็ตมีความครบถ้วนครบวงจร
พ่อเมืองภูเก็ต ประชุมติดตามงานกับส่วนราชการตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เร่งติดตามโครงการและการบริหารงานของทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ

พ่อเมืองภูเก็ต ประชุมติดตามงานกับส่วนราชการตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เร่งติดตามโครงการและการบริหารงานของทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ

พ่อเมืองภูเก็ต ประชุมติดตามงานกับส่วนราชการตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เร่งติดตามโครงการและการบริหารงานของทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ
จากนั้น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ตกิจกรรม “มหกรรม กินเที่ยวเฟี้ยวยกเกาะ @ ภูเก็ต” เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดภูเก็ตเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก ทั้งนี้ “มหกรรม กินเที่ยวเฟี้ยวยกเกาะ @ ภูเก็ต”มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 เทศกาลอาหารจังหวัดภูเก็ต ในช่วงวันที่ 16-17 กันยายน 2560 โดยจะมีกิจกรรมออกบูธและรถขายอาหารเคลื่อนที่ Truck Food จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านอาหารจำนวน 50 บูธนำเสนออาหารประเภทอาหารพื้นเมืองภูเก็ต,อาหารทะเล,อาหารเพื่อสุขภาพ,อาหารสร้างสรรค์และอาหารที่สูญหายรวมทั้งจะมีกิจกรรมสาธิตจะแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมการสร้างสรรค์ด้านอาหาร,การแข่งขันการประกอบอาหารของเยาวชนและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Food Tourism ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือ เป็นเทศกาลอาหารจังหวัดภูเก็ต ในช่วงวันที่ 1-30 กันยายน 2560 เน้นรูปแบบเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงแรม,ร้านอาหารตลาดนัดและร้านอาหารแบบ street food เข้าร่วมเทศกาลอาหารเพื่อจัดเมนูพิเศษ,ส่วนลดราคาเมนูอาหารร่วมตอกย้ำประชาสัมพันธ์ว่าภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารโดยกำหนดจัดกิจกรรมที่ตลาดนัด,ร้านอาหารและร้านอาหารในโรงแรมทั่วเกาะภูเก็ตตามสโลแกน ” อาหาร 5 ดาวสู่ดิน”

ต่อมา ติดตาม ความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างบ้านหรูบนเนินเขาทางไปอ่าวเสนและแหลมกระทิงที่มีการร้องเรียนในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ชี้แจงว่า เทศบาลตำบลราไวย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วและได้สั่งระงับการก่อสร้างบ้านทั้ง 4 หลังบนเนินเขาทางไปอ่าวเสนและแหลมกระทิงชั่วคราวแล้ว หลังตรวจสอบพบ สร้างเกินที่ขออนุญาต ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจาก ในเบื้องต้นเจ้าของบ้านได้ยื่นเอกสารขออนุญาตเป็นรายหลัง แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการสร้างบ้านเชื่อมต่อกันทั้ง 4 หลัง ดังนั้นจึงได้แจ้งให้เจ้าของบ้านรับทราบและเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่ขออนุญาต ในเรื่องนี้นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รอง กอ.รมน.ภูเก็ต ,สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ที่ดินจังหวัด บูรณาการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ให้ชัดเจน โดยนำ เครื่อง GPS ไปวัดค่าพิกัดพื้นก่อสร้างบ้านหรูดังกล่าวว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ระยะที่ 1 หรือ ระยะที่ 2 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลให้ชัดเจน โดยหากที่ดินที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ระยะถ่อยร่นที่ 1 ซึ่งเป็นระยะถอยร่นจากน้ำทะเลท่วมถึงสูงสุด 20 เมตร สามารถสร้างอาคารสูงได้ 6 เมตร แต่หากตั้งอยู่ในระยะที่ 2 เป็นระยะถอยร่นจากน้ำทะเลท่วมถึงสูงสุด 50 เมตร จะสามารถก่อสร้างได้สูง 12 เมตร พร้อมกันนี้ขอให้ สำนักงานที่ดินจังหวัดเร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่จากนั้นทำรายงานเสนอต่อจังหวัด อย่างเร่งด่วนที่สุด อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของหน่วยงานราชการจะต้องมีความโปร่งใส หากเจ้าของที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องจะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนด้วย สำหรับโครงการวาระยามเช้าบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดภูเก็ต จะมีการประชุมติดตามงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเช้าวันอังคาร ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ต

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.