การประชุมติดตามผลโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมติดตามผลโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล/ นโยบายกระทรวง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-Map ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ และมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.