จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง

จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง

วันที่ 11 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง

จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง

จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
นายนรภัทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการวางมาตรการ ตรวจตราและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำตามชายหาดต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างไลฟ์การ์ดตามชายหาดต่าง ๆ ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามชายหาดต่าง ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ ซึ่งทางจังหวัดมีนโยบายในการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเพิ่มช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเย็นอีก 1 ชั่วโมง ซึ่งปัญหานี้เนื่องจากทางบริษัทได้ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา 18.30 น. ซึ่งในช่วงรอยต่อจนถึงเวลา 19.30 ก็อาจให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ให้มีการตรวจความต้องการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณชายหาดตามจุดเสี่ยงและให้มีเจ้าหน้าที่ได้มีการออกตรวจตราบริเวณชายหาด และให้ประสานกับส่วนราชการเกี่ยวข้องได้มีการออกตรวจตราบริเวณชายหาด และขอให้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมชุดเผชิญเหตุและที่ตั้ง เมื่อมีการร้องขอก็สามารถออกไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามชายหาดต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสูงสุด เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมมีคลื่นลมแรง แม้จะมีการปักธงแดงเตือน แต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวบางคนยังฝ่าฝืนซึ่งอาจเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ยังให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบโดยการทำป้ายหรือแจ้งเตือนตามบริษัททัวร์หรือตามสถานที่พักต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.