อบจ. ภูเก็ต ให้ความสำคัญกับคนพิการ เดินหน้าโครงการภูเก็ตแคร์

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงกิจกรรมของ อบจ. ภูเก็ต เนื่องในวันคนพิการสากลว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ ได้ให้ความสำคัญต่อเด็ก สตรี คนชรา รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ มาโดยตลอด สืบเนื่องมาจาก อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายหลักหลายด้าน และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เป็นนโยบายหลัก ที่ทาง อบจ.ภูเก็ตได้ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยการมุ่งเน้นสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ ให้ไดรับการดูแลอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ตได้จัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มเติม ด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือที่เกินศักยภาพและงบประมาณของ อบต.ในแต่ละพื้นที่ โดย อบต.จะเป็นผู้คัดสรรและประสานมายัง อบจ.ภูเก็ต เช่น โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ปี 2552 รวม 541 คน งบประมาณ 2,660,500 บาท และปีต่อไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่แค่คนทั่วไป แต่ อบจ.ภูเก็ตถือว่า ผู้พิการคือบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ยังให้ความสำคัญและพร้อมที่จะให้การดูแลเหมือนกับกลุ่มคนอื่นๆ

นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้มีนโยบายด้านสาธารณสุขเชิงรุก โดยการจัดทำ โครงการภูเก็ตแคร์ ในนิยาม “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” เพื่อจัดบริการและช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการถึงที่บ้าน ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีความสุข โดยการจัดอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดชุดของเยี่ยมและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 264 คน

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x