เหล่ากาชาดภูเก็ตร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดงานวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี 2552

นางนวรัตน์  รัฐสีมา  รองนายกเหล่ากาชาดภูเก็ต กล่าวว่า จากการเผยแพร่ข้อมูลของ IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) พบว่าประชากรโลกเสียชีวิตมากถึงประมาณ 10,000 คน จากอุบัติเหตุและส่วนหนึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นมูลค่ามหา ศาลถายหลังการรักษาบางส่วนของผู้บาดเจ็บ ยังคงหลงเหลือความพิการอยู่ เนื่องจากเกิดจากการขาดความรู้เรื่องปฐมพยาบาลของผู้ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ

ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยกำหนดจัดโครงการ “รณรงค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องการปฐมพยาบาลใน 6 จังหวัดภาคใต้ ปี 2552” ขึ้นเพื่อกระตุ้นความร่วมมือระหว่างวิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการเผยแพร่ความรู้การปฐมพยาบาลในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ประชาชน นักเรียน เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุต่างๆ ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

รองนายกเหล่ากาชาดภูเก็ต กล่าวว่าวันปฐมพยาบาลโลกตรงกับวันที่ 12 กันยายนและในปีนี้ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดงาน  วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2552 ในวันที่ 14 กันยายนเวลาประมาณ 08.00 น.-12.00 น. ที่ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการ  การแข่งขัน  ปฐมพยาบาล และการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล

นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด โดยมีกติกาที่สามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติกับการปฐมพยาบาล ใช้คำไม่เกิน 20 คำ ส่งคำขวัญได้ไม่เกินคนละ 1 คำขวัญ คำขวัญที่ส่งประกวดทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล  ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะได้รับรางวัลจากประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทจากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กำหนดส่งจนถึงวันที่10 กันยายนนี้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 38/34 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 081-9791766 หรือ 076-211766

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.