จังหวัดภูเก็ตเร่งปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยและบริเวณโดยรอบ

จังหวัดภูเก็ตเร่งปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยและบริเวณโดยรอบ

วันที่ 14 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุม อบต. ไม้ขาว นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการพิจารณาปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยและพื้นที่บริเวณด่านท่าฉัตรไชยโดยมีนายสนิท ศรีวิหค นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ตเร่งปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยและบริเวณโดยรอบ ป้องกันการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าในพื้นที่ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตเร่งปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยและบริเวณโดยรอบ ป้องกันการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าในพื้นที่ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตเร่งปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยและบริเวณโดยรอบ ป้องกันการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าในพื้นที่ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตเร่งปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยและบริเวณโดยรอบ ป้องกันการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าในพื้นที่ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายนรภัทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการพิจารณาปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยแบบ บูรณาการ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด่านท่าฉัตรไชยตามโครงการภูเก็ตปลอดภัยเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการในการเป็นจุดบริการ One Stop Service ที่จะมีหน่วยงานต่าง ๆ มาให้บริการ การติดตั้งกล้อง CCTV และการเตรียมการในส่วนของการติดตั้งเครื่อง X-ray ที่กำลังขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างความปลอดภัยให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

นายนรภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเพิ่มช่องจราจรนั้น ให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงได้มีการหารือกันเนื่องต้องมีการใช้กำลังคนในการตรวจค้นรถต้องสงสัยที่ผ่านด่านเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้รถบริเวณดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันจะมีรถมาสะสมบริเวณหน้าด่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าหากไม่มีการตรวจค้นอย่างจริงจังก็จะทำให้มีสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดจะมีการขนส่งผ่านเส้นทางดังกล่าว โดยในปัจจุบันมีสถิติการจับกุมยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการเข้มงวดทำให้มีการขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาออกแบบการปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเทคโนโลยีในเรื่อง Smart City มาใช้ในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันการนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

Leave a Reply