สภาเทศบาลตำบลราไวย์ ผ่านงบ 24 โครงการ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  30 พฤศจิกายน 2552 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์  นายเสทือน  มุขดี  ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2552 ครั้งที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีนายอรุณ  โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอรุณ  กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 29 ล้านบาท จาก 24 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาว ต.ราไวย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนหนทาง หรือในเรื่องของคูระบายน้ำ ที่ประสบปัญหามากในช่วงฤดูฝน ส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วมขังในเวลาต่อมา

ในส่วนของถนนทางหลวงเส้น 4012 ซึ่งมีปัญหาในเรื่องจราจร เพราะในส่วนของอีกช่องทางหนึ่งไม่สามารถใช้การได้ ทางเทศบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณ 250,000 บาท เพื่อซื้อที่ดิน และให้แขวงการทางดำเนินการรับผิดชอบ  เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย  เพราะถือว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักที่ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวใช้สัญจร และเป็นเส้นทางที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สู่การบาดเจ็บล้มตายหลายราย

ทางเทศบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เลยนำเสนอโครงการสู่สภา เพื่อให้สภาอนุมัติ  ซึ่งสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 24 โครงการ จำนวน 29 ล้านบาท ซึ่งทางเทศบาลตำบลราไวย์ หวังว่าการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ผ่านทั้ง 24 โครงการนี้ ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ ตลอดจนสามารถส่งเสริมศักยภาพการดำเนินชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  นายอรุณ กล่าว

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x