ประชุมหารือประเด็นการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)

ประชุมหารือประเด็นการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีการประชุมหารือประเด็นการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการแท็กซี่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา

ประชุมหารือประเด็นการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)

ประชุมหารือประเด็นการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)

ประชุมหารือประเด็นการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)

ประชุมหารือประเด็นการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.