อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต

วันที่ 16 เม.ย. 60 เวลา 11.30 น. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และตรวจจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หน่วยบริการประชาชน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2560 โดยมีนายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัด และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต รถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ซึ่งเป็นการตรวจการดำเนินงานอย่างเข้มข้นของกรมการขนส่งทางบก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยรถโดยสาร ซึ่งจะต้องมีสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมใช้งาน และพนักงานขับรถต้องมีแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็น 0 (ศูนย์) เท่านั้น และหากพบว่าผู้ใดกระทำผิดจะลงโทษขั้นสูงสุด ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต และจากการตรวจแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ทางกรมการขนส่งทางบก ได้มีการบูรณาการของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลป้องกันควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรณรงค์แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ไร้การเกิดอุบัติจากรถโดยสารสาธารณะ และสามารถนำผู้โดยสารเดินทางกลับได้ทุกรายไม่มีปัญหาตกค้างหรือการร้องเรียนเกิดขึ้น ทั้งนี้ยัง เน้นย้ำช่วงวันที่ 16-17 เมษายน จะเป็นวันเดินทางกลับยังคงต้องใช้มาตรการคุมเข้มและเสริมรถส่งประชาชนเดินทางกลับอย่างเพียงพอที่สำคัญต้องตรวจสภาพของรถทั้งก่อนออกจากอู่ออกจากสถานีและตรวจระหว่างทาง เพราะใช้งานมาอย่างหนักเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้รถโดยสารสาธารณะ

นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้โดยสาร ดาวน์โหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น DLT ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการรถโดยสารสารธารณะ / และได้มอบของขวัญของที่ระลึกแก่ประชาชนและนำสิ่งของเครื่องดื่มและน้ำให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.