จังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัล To be number one ระดับทอง

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้น้อมรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและปี 2552 จังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัล จังหวัดต้นแบบ To be number one ระดับทอง และชุมชนต้นแบบรักษามาตรฐาน ระดับเงิน ปีที่ 2 ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จากการประกวดชมรม To be number one ระดับประเทศ นั้น

จังหวัดภูเก็ตจึงได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการฯ ซึ่งเป็นผลให้จังหวัดได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณประกอบด้วย นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  นายธำรง  ตันติวิรัชกุล นายก อบต. ศรีสุนทร  นายอธิพงษ์  คงนาม  นายก อบต. ป่าคลอก นางสุขพร  อุดมสิน  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต นายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสาวสดศรี  ตันสุธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  นายเมษ  ตัลยารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง  นายณชัย  เขมนิพัทธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา

นายทัสสยุ  เดชะโชติ  พิธีกรการประกวด To be number one ระดับภาคใต้  นางพริ้มเพรา  จิตเป็นธม จิตอาสา To be number one จังหวัดภูเก็ต นายรอฉาด  ท่อทิพย์  กำนันตำบลป่าคลอก นายกิตติศักดิ์  โสตรักษา กำนันตำบลศรีสุนทร  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต   ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขาภูเก็ต  บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต  ห้างสรรพสินค้าจังซีลอนภูเก็ต และท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x