สธ.ให้ความรู้บุคลากร รับมือไข้หวัด 2009 ระลอก 2 ที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรมรอยัล พาราไดซ์ จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สมชัย  นิจพานิช รองอธิบดีกรมควคุมโรค  เป็น ประธานเปิดการอบรมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 11 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่และภูเก็ต โดยมีนายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 11 เข้าร่วม

นายแพทย์สมชัย  กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังตกอยู่ในภาวการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) และไทยก็มีการระบาดต่อเนื่องทุกภาค โดยเฉพาะภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่และพะเยา และภาคอีสาน ส่วนภาคกลางมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในบางจังหวัด ในภาพรวมคาดว่าในช่วง 3 เดือนข้างหน้าอาจจะขยายตัวเป็นการระบาดระลอกใหม่หากมีปัจจัยเสริม เช่น อากาศที่เย็นลง มีการแพร่เชื้อเข้ามาจากประเทศในซีกโลกเหนือ รวมทั้งหากการป้องกันโรคในประเทศหย่อนประสิทธิภาพลง กระทรวงสาธารณสุขได้รับมือกับการระบาดมาอย่างเข้มข้น เพื่อลดการเสียชีวิตให้น้อยที่สุดและได้มอบนโยบายให้ดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา แต่เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ และไวรัสที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันใหม่ตลอด เวลา  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เร่งปรับปรุงและขยายเครือข่าย

การดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลภาครัฐไปสู่โรงพยาบาลภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยการจัดเตรียมพร้อมบุคลากรแพทย์และสาธารณสุขภาคใต้รับมือไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ ระลอก 2 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คลินิกเอกชนเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล รวมถึงเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง โดยมียาต้านไวรัสพอเพียงสำหรับผู้ป่วยที่ควรได้รับยา ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงมีครรภ์ โรคอ้วน ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เด็กเล็กและผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการที่มีโอกาสพบผู้ป่วยเป็นลำดับแรก ๆ และมีความสำคัญยิ่ง ตลอดจนเพื่อให้มีการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ตรวจจับการระบาดของโรคได้  ให้การรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียด้านสุขภาพประชาชนให้ได้มากที่สุด

สำหรับสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 – 25 พฤศจิกายน 2552 ไทยพบผู้ป่วยตรวจยืนยันสะสมจำนวน 29,165 ราย เสียชีวิต 187 ราย ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กระจายไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่าร้อยละ 90 ของประเทศ

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x