พิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

พิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมถวายความอาลัยและวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมจุดูปเทียนเครื่องทองน้อย และถวายพระราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็น”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และมีผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะ
นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

พิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

พิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

พิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

พิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

1.การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านช่างในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

2.การจัดนิทรรศการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

3.การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต

4.การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี

5.การประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 15 คน

6.การทดสอบมาตรฐานฝีมือรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 24 คน

7.การออกบูธจำหน่ายสินค้าราคาถูก เช่น ข้าวสาร สินค้า OTOP

8.พิธีประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(แรงงานติดดาว) จำนวน 49 คน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.