จังหวัดภูเก็ตติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัดภูเก็ตติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายศรัณยู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ อ่อนอินทร์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ตติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ตติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายธีระ เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชกการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบความคืบหน้าเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 มีจำนวนทั้งหมด 5 โครงการ โดยมีวงเงิน 31,135,145.40 บาท ทั้งนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นแล้ว 1 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4 โครงการและในส่วนของโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มีโครงการทั้งสิ้น 29 โครงการ วงเงิน 198,668,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560จำนวน 28,264,775.33 บาท คิดร้อยละ 14.23% จึงขอ ความร่วมมือส่วนราชการต่างๆให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และให้มีการติดตามการทำงานตลอดจนถึง การติดตามความคืบหน้าของโครงการ แต่ละโครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการต่อไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x